Leefbaarheid en woongenot vergroten in onze wijk !

Welkom bij deze club van vrijwilligers. De website is met name bedoeld voor de bewoners uit de wijk Mensfort en directe omgeving in Eindhoven. We proberen met een aantal vrijwilligers er alles aan te doen om het wonen in onze wijk veiliger en gezelliger te maken. Doe jij ook mee ????

 • Mensfort info nov 17


  Vanaf heden is onze nieuwe wijkblad van nov  2017 te lezen onder het menu Bestanden.

  Erg veel leesplezier!

 • Buurtcontract 2017


  Onder het menu Bestanden vindt U ons Buurtcontract 2017 voor Mensfort!

 • BiebMensfort


  Met grote regelmaat wordt beweerd dat “lezen goed voor je is, dat lezen je tot een beter mens maakt”…..! Dit lijkt op het eerste gezicht ‘n nogal hoogdravende bewering waarvan je je meteen bij het lezen afvraagt of dat nu echt wel zo is. Maar tegelijkertijd mag je stellen dat het belang van lezen zeer zeker niet onderschat mag en moet worden! En dan moeten we dat belang in een breed perspectief zien: niet alleen maar een economisch voordeel (betere school-prestaties en ruimere kansen op de arbeidsmarkt) maar ook en vooral een geestelijke verrijking…!

  Zo las ik laatst een uitspraak van het schrijversechtpaar (en kinderboekenambassadeurs) Monique en Hans Schagen: “Wij geloven echt dat lezen je gelukkiger maakt. Het is heerlijk om meegesleurd te worden in een verhaal, je eigen besognes te vergeten. Bovendien kun je letterlijk in het hoofd van iemand anders kijken.” In de wetenschap wordt serieus en met grote belangstelling gekeken naar de effecten van lezen op ons welbevinden en ook op ons sociaal leven: het vermogen om je in te leven in anderen om je heen. Heel interessant.

  In het vorige nummer had ik het met u over de aantallen bezoekers aan onze BiebMensfort, dat het mooi zou zijn als die aantallen fors (nóg forser dan nu ’t geval is…) zouden stijgen en er dus nóg meer boeken mee naar huis genomen én gelezen zouden worden. Overigens geldt dit niet alleen voor onze bibliotheek, nee het is een algemene tendens. Als we even teruggaan in de tijd: in 1983 werden er in ons land 174 miljoen boeken mee naar huis genomen terwijl dat er in 2016 68 miljoen waren. Bibliotheken kampen met een forse krimp van zowel het aantal leden als van het aantal uitleningen van gedrukte boeken. In het aantal uitleningen van e-boeken zit daarentegen een forse groei!!

  Bij dit laatste kun je strikt genomen stellen: het maakt in wezen niet uit of het een gedrukt boek of een e-boek is, áls er maar gelezen wordt! Het is dan alleen zo ‘jammer’ dat onze BiebMensfort alleen maar gedrukte exemplaren heeft. Is dat trouwens wel zo jammer???

  Allez, tot de volgende keer! 

 • Steunpunt in Mensfort


  Ons Steunpunt in de Werf is voorlopig gesloten vanwege de zeer geringe belangstelling van de bewoners uit Mensfort. Mocht er aanleiding zijn om eea weer op te starten met een uitbreiding van nieuwe vrijwilligers c.q. bewoners dan zullen we u hierover berichten.

Nieuwste Leden

 • NancyK1975
 • arndkoch
 • astridvanmierlo
 • bjrnlumensindebuurt
 • mauricedelil
 • hansengelen

Deze week jarig

Geen jarigen deze week.

Halloween 2011

Sinterklaas 2011

Vrijwilligers busreis 2011

Opening Jeu-de-Boulesbaan

High Tea 1 en 2 in 2011

Wijkfeest Mensfort 2011